Uusi Vuonislahti-lehti (1_2019) on ilmestynyt.
Lehteä on saatavissa yhteistoimintakumppaneiltamme ja nettisivuiltamme

TALVEN 2019 ARVAUS
Talven Vuonislahti-lehti (1_2019) pyytää tunnistamaan kuvassa esiintyvän kasvin.

ARVAA MIKÄ KASVI ON TÄSSÄ KUVASSA?
kasvi

Vastaukset sivulle: vuonis.net/sivut/palaute.htm tai
FB VuonisLife
Kaikkien arvanneiden kesken arvotaan toukokuun
lopulla jälleen Kaikkialla on kauneutta –juhlakirja
kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä.

Syksyn voittaja ja haluttu vastaus!
Syksyn Vuonislahti-lehdessä (3_2018) pyydettiin
arvaamaan miten paljon jäätä pitää muodostua, jotta
koko Pielisen jäätie voidaan virallisesti ottaa käyttöön.
Vastauksia saatiin peräti 47 kpl, joista 12 kpl netin
kautta ja 35 kpl facebookin kautta
(koska palautelomake ei ajoittain toiminut).
Päätettiin hyväksyä kaikki arvanneet/tietäneet
mukaan arvontaan.

No tietäjiä oli varsin paljon, mutta tehtävässä oli kompa.
Kaikki eivät lukeneet kysymystä aivan tarkkaan,
ei kysytty jään paksuutta. Oikea vastaus on 56000 m3
(tulee tien pituudesta 7 km, sen leveysvaatimuksesta
20 m ja jään paksuudesta 40 cm) ja tämä kaikki
teräsjäätä. Ainoana oikein vastasi Pirjo Agapov.
Kaikkien arvanneiden kesken arvottiin Kaikkialla
on kauneutta – juhlakirja kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä.
Arvonnan kuitenkin voitti Pirjo Kaltiainen.
Arvonnan suoritti kyläpäällikkö Anu Penttinen.
.....................................................................................

Hupeli


Eläköön Hupeli taiteilijoille ja tutkijoille -hanke
(Kulttuurilahja)
Taiteilijatalolle on nyt 26.11.2018 avattu Hupelin
toimintoja tukeva hanke/kansalaiskeräys.
Kulttuurilahja on aineeton lahja, jolla tuetaan
suomalaista luovuutta. Kulttuurilahja on lahja tieteelle,
taiteelle ja kulttuurille. Se antaa jokaiselle suomalaiselle
mahdollisuuden tukea suuria ja pieniä tavoitteita ja
osallistua kulttuurin ja sivistyksen eteen tehtävään työhön.
Kulttuurilahjan kautta voi hakea rahoitusta omalle
hankkeelle. Rahoitusta haetaan joukkorahoituspalvelu-
ajatuksella. Hankkeet esitellään Kulttuurilahja-
verkkosivustolla, jonka kautta myös hankkeen tukeminen
tapahtuu.
Kansan Sivistysrahasto tukee hanketta lahjoittamalla
tehtyihin lahjoituksiin oman 20 prosentin lisäosuuden
(100 euron lahjoitus tuo 120 euroa hankkeelle).
Lahjoitus menee suoraan hankkeen hyväksi, KSR ei ota
kuluja välistä. Kulttuurilahja on Kansan Sivistysrahaston
panos luovuuden, rohkeuden ja uskalluksen tukemiseen.
Lahjoittaminen tapahtuu luotettavan Paytrail-
maksupalvelun kautta. Kulttuurilahjan voit maksaa kaikilla
yleisimmillä maksukorteilla sekä verkkopankkien kautta.
Mikä on Kansan Sivistysrahasto, taho Kulttuurilahjan
takana?
Kansan Sivistysrahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa
apurahoja ja tunnustuspalkintoja kannustaakseen
yksityisiä ihmisiä ja yhteisöjä toteuttamaan unelmiaan.
Teemme työtä oikeudenmukaisen ja luovan yhteiskunnan
puolesta. Lisätietoja säätiöstä löytyy osoitteesta
www.sivistysrahasto.fi  tai säätiön asiamieheltä,
Ulla Vuolanteelta p. 050 378 3783.
Eläköön Hupeli-hankkeeseen voi osallistua:
https://kulttuurilahja.fi/hanke/elakoon-taiteilijaresidenssi-hupeli/
sekä seurata ja saada siitä tietoa Sivistysrahaston
yhteyksien kautta, Vuonislahden Taiteilijatalo sivujen,
facebookin ja yhteistyökumppaneiden sivujen kautta.
Nyt Sinä voit tukea residenssin toimintaa ja taiteen
tekemistä Hupelissa haluamallasi summalla.
Pienikin voi tuottaa suurta! Eläköön Hupeli.

Hupelin tupa
Näkymä järveltä
Sauna

Vuonislahden Taiteilijatalo ry
p. 0400 170255 Reino Kuivalainen pj.
www.taiteilijatalo.net
FB Vuonislahden Taiteilijatalo
FB VuonisLife