TIEDOTE 8.8.2018

Vuonislahden Taiteilijatalolla rahoitusvaikeuksia

Hupeli


Taiteilijatalo-yhdistyksen koko toiminta on joutunut rahoitusvaikeuksiin. Taiteilijaresidenssi Hupelin rakentamisesta johtuva lainoitus on aiheuttamassa vaikean ja aivan lähiaikoina ratkaistavan ongelman. Ongelman ytimessä on osuuspankin lainat, joiden lyhennyksiä ei kevään aikana ole pystytty täysimääräisesti hoitamaan. Muutamien muiden rakentamiseen taikka toimintaan liittyvistä saatavista on sovittu aiemmin. Vuonislahden Taiteilijatalo –yhdistyksessä on 80 jäsentä ja se on perustettu 2006.
Yhdistyksen Taiteilijaresidenssi Hupeli tarjoaa asumis- ja työskentelytiloja taiteilijoille ja tutkijoille Vuonislahdessa. Hupelissa on kolme pientä asuntoa, työtilat, sekä yhteisiä tiloja, yhteensä noin 330 m2. Hupelissa sijaitsee myös kyläyhteisöjen arkistotilat. Hupeli valmistui käyttöön vuonna 2011.
Vuonna 2017 Hupelissa oli erimittaisia taiteilijavierailuja ja vieraskäyntejä noin 40 kpl. Taiteilijatalo-yhdistyksen toimintaan Hupelin lisäksi kuuluu teatterituotantoa, yhteistoimintaa Pielinen Soi -tapahtumien, Pielisen altaan symposiumin ja taidenäyttelyiden järjestämisessä, sekä taidemyyntiä. Vuoden 2017 toiminnallinen tuotto oli noin 52 800€ ja taloudellinen tulos oli voitollinen noin 3200€.

Pohjois-Karjalan Osuuspankin kanssa on käyty keskusteluja jatkosta ja seuraava neuvottelu on sovittu pidettäväksi elokuun loppupuolella.

Pahimmassa tapauksessa Taiteilijatalon toiminta loppuu!

Toiminnallisesti yhdistys on onnistunut siis hyvin, mutta rakentamisaikainen (Hupeli valmistui 2011) rahoitus panee nyt koko yhdistyksen toiminnan vaakalaudalle. Lainojen vakuutena oleva Taiteilijaresidenssi on tietenkin se kohde, josta pankki hakee saataviaan, jos asiasta ei saada sovittua pankkia tyydyttävää muuta ratkaisua. Mahdolliset ja jyrkkyydessään yhdistykselle yllätyksenä keväällä ilmenneet vaatimukset panevat koko yhdistyksen toiminnan vaakalaudalle. Hupelin residenssitoiminta on sääntöjenkin mukaan yhdistyksen ydin toimintaa.
Erityisenä pulmana ovat vireillä olevat hankkeet, kuten Taiteilijatalon, Paaterin ja Vuonislahden tapahtumiin liittyvä markkinointiin tähtäävä Vuonis-kulttuurikolmio-hanke (PK:n maakuntaliiton tulevaisuusrahasto), Maan veri –teatterihankkeen loppuselvitys, alkava yhteistoiminta Kuopion Luovien alojen yhdistys Pro Myllyn kanssa. Lisäksi Taiteilijatalo on nimennyt erityisen kehittäjäryhmän pohtimaan yhdistyksen, erityisesti Hupelin, toimintaan liittyviä asioita. Ryhmään kuuluu prof. Erkki Sutinen, dosentti Heikki Kukkonen, suunnittelija Satu Naumanen ja yrittäjä Ella Kärki.
Hallitus päättää yhdistyksen osalta jatkotoimista lähipäivinä.
 Lähempiä tietoja: Reino Kuivalainen pj. puh. 0400 170255

-------------------------------------------------------


ARVAA MIKÄ?
lintu
Talven Vuonislahti-lehdessä pyydettiin arvaamaan mikä lintu esiintyy kuvassa. Vastauksia saatiin jälleen 6 kpl, joista 1 vastasi oikein .
Lintu on tundraurpiainen (Carduelis hornemanni). Pesii tundralla ja tunturikoivikoissa. Suomen pesimäkannaksi arvioitu 2.000–10.000 paria. Määrä vaihtelee todennäköisesti vuosittain. Tavataan säännöllisesti myös lintujen ruokintapaikoilla. Kasvin kuvauspaikka oli Vuonislahdessa, josta tavoitettu kuvaan lintulaudalta.
Kaikkien arvanneiden kesken arvottiin Kaikkialla on kauneutta – juhlakirja kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä. Vastanneista 4 ehdotti urpiaista, yksi peippoa ja yksi tundraurpiaista. Arvonnan voitti Jani Pinomäki. Arvonnan suoritti kyläpäällikkö Anu Penttinen
Pieni kuva (mukaan)

Nyt Vuonislahti-lehti (2_2018) kysyy
ARVAA MIKÄ TALVINEN OTUS ON KUVASSA!
Otus

Vastaukset sivulle vuonis.net/sivut/palaute.htm .
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Kaikkialla on kauneutta –juhla teos
kuvanveistäjä Eva Ryynäsen elämästä.
...................................................................................